Pagalbinis pramoninis įtaisas

Pagamintas vienas gudrus pagalbinis įtaisėlis. Bus naudojamas vienoje Lietuvos gamykloje.

Įtaisas įjungia tam tikrą relių kombinaciją paspaudus atitinkamą mygtuką. Prie mygtuko užsižiebia indikatorinis šviesos diodas.

Esamoji kombinacija įsirašo į mikrovaldiklio PIC16F1939 EEPROM atmintį. Dingus ir atsiradus maitinimo įtampai, įtaisas įjungia paskutinę įsimintą relių kombinaciją.

Testuojame sistemą. Pravertė maketinės plokštės 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.