Signalų fazių skirtumo matavimo įtaisas

Kažkada buvo pagamintas gan savotiškas įtaisėlis.

Prie BNC-lizdų prijungiami du išoriniai sinusoidės formos signalų šaltiniai. Užduotis – matuoti fazių skirtumą. Jei kampas tarp fazių didesnis už tam tikrą užduotą kampą – suveikia viena relė, o jei kampas mažesnis – trumpai suveikia kita relė.

Nerašysiu apie projektą išsamiau.

Sugalvota programa nėra labai paprasta. Signalai ateina į mirovaldiklio PIC16F876 ADC įėjimus, vidinis timeris naudojamas fazių skirtumui nustatyti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.