Logic Signal Level shifters

Loginių signalo įtampos lygio keitikliai. Skirti valdyti 24v automatikos įrengimus iš 3.3v įtaisų (mikrovaldikliai, Arduino, Raspberry Pi).

Optronai įėjimo ir išėjimo grandinėse.

Viname įtaise 24v pusėjė yra: 5x INPUTai, 6x OUTPUTai.

Iš 3.3V pusės yra: 6x INPUTai, 5x OUTPUTai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.