Incremental Encoder Interface

Incremental Encoder Interface

Pagamintas inkrementinio enkoderio interfeisas (sąsaja), skirtas jungti prie pramoninio PLV. 5v įtampos enkoderis užsimaitina nuo šito įtaiso. Įtaisas išėjime išduoda impulsus kai enkoderis sukasi, ir atskirame išėjime atiduoda enkoderio sukimasi kryptį. Loginis vienetas – enkoderis sukasi į vieną pusę, loginis nulis – į kita pusę.

Maitinasi nuo 24V DC įtampos. Išėjimo signalai 24V lygio. Per optronus.

Gelbėja naudojančius enkoderius sistemose su PLV. Nes specializuoti PLV moduliai kainuoja LABAI nepigiai.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.