Logic Signal Level shifters

Loginių signalo įtampos lygio keitikliai. Skirti valdyti 24v automatikos įrengimus iš 3.3v įtaisų (mikrovaldikliai, Arduino, Raspberry Pi). Optronai įėjimo ir išėjimo grandinėse. Viname įtaise 24v pusėjė yra: 5x INPUTai, 6x OUTPUTai. Iš 3.3V pusės yra: 6x INPUTai, 5x OUTPUTai.

5-ių kanalų MOSFET tranzistorių draiveris

5 channel mosfet driver with optocouplers. Tiesiog galingas modulis (power module), kuris leidžia valdyti galingus MOSFETus (šiuo momentu naudojami BUK752R3-40E). Optronai įėjimų grandinėje. Įlituojant atitinkamo nominalo (ir galios) rezistorius galima valdyti jėgos mosfetus nuo 3v ar 5v logikos is mikrovaldiklio, kokio Arduino ar Raspberry Pi ir t.t. Šiuo momentu valdome galingus LED šviestuvus ir LED …

Sodo namo siurblio valdiklis

Greitai namų sąlygomis pagamintas valdiklis. Matuoja vandens lygi bačkoje ir kai lygis nepakankamas, įjungia giluminį siurblį kad pripildyti bačką. Meniškai 🙂 spalvotais flomasteriais nupiešta priekinė panėlė (žmogus pasakė “kad žmona suprastų žymėjimus”) 🙂 🙂 🙂 . Labai neįprasta, bet labai linksma 🙂      

Raspberry Pi 3 test shield

Raspberry Pi 3 test shield Plokštės gamyklinės. – Segmentinis indikatorius; – Keturi mygtukai; – DS18b20, 1-wire temperatūros jutiklis; – MCP3008 ADC keitiklis ir du potenciometrai. Guminė kojelė atsiremia į HDMI lizdą, kad kai spaudžiami mygtukai plokštė nesilenktų.    

Incremental Encoder Interface

Incremental Encoder Interface Pagamintas inkrementinio enkoderio interfeisas (sąsaja), skirtas jungti prie pramoninio PLV. 5v įtampos enkoderis užsimaitina nuo šito įtaiso. Įtaisas išėjime išduoda impulsus kai enkoderis sukasi, ir atskirame išėjime atiduoda enkoderio sukimasi kryptį. Loginis vienetas – enkoderis sukasi į vieną pusę, loginis nulis – į kita pusę. Maitinasi nuo 24V DC įtampos. Išėjimo signalai …

LED juostų soft starter (minkštas paleidimas / gesinimas)

Įtaisas dirba su 12v DC LED juostomis. Skirtas uždegti LED juostas minkštai (fade in / soft start). LEDai įsižiebia minkštai, tarsi būtų kaitrinė lemputė. Padavus 12v signalą į pirmą įėjimą pasileidžia fade in efektas. Padavus signalą į antrą įėjimą – fade out efektas, LEDai iš lėto užgęsta. Galimos skirtingos modifikacijos. Įmanomas įjungimas / išjungimas paduodant …

Žingsninio variklio valdikliukas

Žingsninio variklio (stepper motor) valdymo sistema 🙂 “Quick and dirty” tipo sistema. Sumesta ant greičio. Užduotis: nuolat sukti žingsninį variklį pagal laikrodžio rodyklę. Naudojama reklamos stende. Naudojamas Arduino Nano, kinietiška versija 🙂 ir stepperio draiveris is Lemonos. Veikia puikiai. Termo klijai atrodo nelabai tvarkingai, bet gerai fiksuoja plokštės lovelio viduje.

Keturių įtampų plokštė

Plokštė su mikrovaldikliu ir keturiomis skirtingomis įtampomis. Stabilizatoriai visi vienodi – LP3878-ADJ. Čia mažo triukšmo lygio įtampos stabilizatorius. Naudojamas garso grandinėse. LP3878-ADJ Micropower 800-mA Low-Noise “Ceramic Stable” Adjustable Voltage Regulator for 1-V to 5-V Applications.