RFID skaitytuvų testeris

Quick and dirty 🙂 RFID reader / tag tester. Paprastas, silpno dizaino 🙂 testeris, skirtas testuoti RFID skaitytuvus ir skaityti bei matyti ekrane RFID chipų (TAGų) kodus. Grožio minimaliai. Reikėjo labai greitai pagaminti. Užmaitintas nuo powerbanko.

Pabėgimo kambario valdiklis. Escape room PLC.

Suprojektuotas ir pagamintas pabėgimo kambario valdiklis. Čia skirta specifiniam žaidimui. LEDų, mygtukų, RFIDų, mikrofonų, garso modulio, STEPPER MOTOR draiverio (liftas) valdymas. Yra nuotolinis RF pultelis. Prižiūrintis asmuo gali įjungti \ išjungti modulius, praleisti žaidimą (jei žaidėjams nesigauna). Groja muzikėlės pagal žaidimo tematiką, balsu pasakomos instrukcijos žaidėjams. Įmanoma viska sukonfigūruoti ir užprogramuoti pagal užsakovo norą.

Logic Signal Level shifters

Loginių signalo įtampos lygio keitikliai. Skirti valdyti 24v automatikos įrengimus iš 3.3v įtaisų (mikrovaldikliai, Arduino, Raspberry Pi). Optronai įėjimo ir išėjimo grandinėse. Viname įtaise 24v pusėjė yra: 5x INPUTai, 6x OUTPUTai. Iš 3.3V pusės yra: 6x INPUTai, 5x OUTPUTai.

5-ių kanalų MOSFET tranzistorių draiveris

5 channel mosfet driver with optocouplers. Tiesiog galingas modulis (power module), kuris leidžia valdyti galingus MOSFETus (šiuo momentu naudojami BUK752R3-40E). Optronai įėjimų grandinėje. Įlituojant atitinkamo nominalo (ir galios) rezistorius galima valdyti jėgos mosfetus nuo 3v ar 5v logikos is mikrovaldiklio, kokio Arduino ar Raspberry Pi ir t.t. Šiuo momentu valdome galingus LED šviestuvus ir LED …

Sodo namo siurblio valdiklis

Greitai namų sąlygomis pagamintas valdiklis. Matuoja vandens lygi bačkoje ir kai lygis nepakankamas, įjungia giluminį siurblį kad pripildyti bačką. Meniškai 🙂 spalvotais flomasteriais nupiešta priekinė panėlė (žmogus pasakė “kad žmona suprastų žymėjimus”) 🙂 🙂 🙂 . Labai neįprasta, bet labai linksma 🙂      

Raspberry Pi 3 test shield

Raspberry Pi 3 test shield Plokštės gamyklinės. – Segmentinis indikatorius; – Keturi mygtukai; – DS18b20, 1-wire temperatūros jutiklis; – MCP3008 ADC keitiklis ir du potenciometrai. Guminė kojelė atsiremia į HDMI lizdą, kad kai spaudžiami mygtukai plokštė nesilenktų.    

Incremental Encoder Interface

Incremental Encoder Interface Pagamintas inkrementinio enkoderio interfeisas (sąsaja), skirtas jungti prie pramoninio PLV. 5v įtampos enkoderis užsimaitina nuo šito įtaiso. Įtaisas išėjime išduoda impulsus kai enkoderis sukasi, ir atskirame išėjime atiduoda enkoderio sukimasi kryptį. Loginis vienetas – enkoderis sukasi į vieną pusę, loginis nulis – į kita pusę. Maitinasi nuo 24V DC įtampos. Išėjimo signalai …

LED juostų soft starter (minkštas paleidimas / gesinimas)

Įtaisas dirba su 12v DC LED juostomis. Skirtas uždegti LED juostas minkštai (fade in / soft start). LEDai įsižiebia minkštai, tarsi būtų kaitrinė lemputė. Padavus 12v signalą į pirmą įėjimą pasileidžia fade in efektas. Padavus signalą į antrą įėjimą – fade out efektas, LEDai iš lėto užgęsta. Galimos skirtingos modifikacijos. Įmanomas įjungimas / išjungimas paduodant …